Контакти

Централен офис София
Ул. Бузлуджа 31
Офис 2
София, 1606

Тел./Факс +359 2 980 24 00
Мобилен: +359 876 511 522
e-mail: office@freetour.bg